Norges Rockbyer – Stavanger

Oljehovedstaden. Misjonsbyen. Siddiser. Viking. Stavanger Oilers. Jæren. St Olav. St Svithun. Madla. Joint Warfare Centre. Statoil. "Restauration". Forus. Alexander Kielland. Sigbjørn Obstfelder. Bløte kons...